INSTALLATION VIEW

HE/Z 21 HENRIK EIBEN, JOKER, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 119 x 94 CM

HE/Z 23 HENRIK EIBEN, CORNUCOPIA, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 102 x 130 CM

HE/Z 24 HENRIK EIBEN, LITTLE SISTER, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 126,5 x 106 CM

HE/Z 22 HENRIK EIBEN, MONTAUK POINT, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 100 x 127 CM

HE/Z 19 HENRIK EIBEN, CIVIL, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 103 x 116,5 CM

HE/Z 20 HENRIK EIBEN, DOG DAYS, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 98 x 56 CM

HE/Z 14 HENRIK EIBEN, MOKU, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 62 x 47,5 CM

HE/Z 13 HENRIK EIBEN, CALLED YOU BACK, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 58 x 44 CM

HE/Z 15 HENRIK EIBEN, AMY, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 41 x 29,7 CM

HE/Z 18 HENRIK EIBEN, PERDU, 2017, WATERCOLOR ON PAPER, 41 x 29,7 CM

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW

INSTALLATION VIEW